Przesiewacze wibracyjne

Przesiewacze służą do klasyfikacji lub separacji produktu, półproduktu oraz surowca, na dowolne frakcje w zależności od ilości użytych sit i wielkości ich oczek. Klasyfikator może mieć zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu tj.: wydobywczym (np.: piach, żwir ), materiałów budowlanych (cement, wapno, gips), paszowym, spożywczym. Wykonywane ze stali węglowej lub kwasoodpornej.