Przesiewacze bębnowe

Przesiewacz bębnowy służy do uzyskania odpowiednich frakcji z podawanego materiału sypkiego. W zależności od potrzeb można uzyskać od 2 do 5 frakcji ze względu na ilość zastosowanych tkanych siatek o oczkach od 0,2 do 3 mm. Przesiewacz może mieć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak: chemiczny, materiałów budowlanych (cement, wapno, gips, zaprawy, kleje), paszowym, nawozów sztucznych itp.

Materiał zasypuje się na przesiewacz bębnowy napędzany po przez przekładnię z silnikiem. Poprzez ruch obrotowy wewnętrz‑ na wstęga spiralna powoduje przemieszczanie materiału w kierunku wysypu. Przesiewany materiał przesypuje się do pierwszej, drugiej i trzeciej komory wysypowej w zależności od wielkości oczka zasto‑ sowanej siatki przesiewacza.

Występujące nadziarno przesypuje się do czwartej komory wysypowej. Zastosowane na wysypach z komór przepustnice mo‑ tylkowe umożliwiają napełnianie worków Big Bag bez konieczności przerywania ciągłej pracy suszarni wraz z przesiewaczem.