Suszarnie bębnowe

Wykonujemy obrotowe suszarnie bębnowe, które mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu takich jak: chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, surowców spożywczych oraz odpadów komunalnych i przemysłowych. Przeznaczone są do suszenia materiałów sypkich i granulowanych, takich jak: piasek, mikrosfera, nawozy wapniowe, kruszywa, zboża itp. Ze względów ekonomicznych najlepsze efekty uzyskuje się przy suszeniu materiałów o granulacji od 0 ÷ 30 mm.Suszarnie bębnowe projektujemy według potrzeb Klienta o długości walczaka od 4 do 12 m i dostosowujemy do specyfiki danego materiału, tak aby maksymalnie zoptymalizować wydajność oraz koszty eksploatacji.

Skład

Suszarnie bębnowe obrotowe składają się z następujących zespołów:

  • walczaka,
  • wyposażenia wnętrza walczaka,
  • ułożyskowania nośnego i nośno‑oporowego,
  • napędu,
  • komory zasypowej,
  • komory spalania,
  • palnika i komory wysypowej.

Walczak

Walczak jest wykonany z blachy o grubości od 8 do 12 mm biorąc pod uwagę suszone surowce i materiały. Na wlocie walczaka znajdują się ustawione pod kątem łopatki wprowadzające.

Pozostała część walczaka wyposażona jest w półki podnoszące, zamontowane spiralnie tak aby wymuszać przemieszczanie surowca bez konieczności pochylania konstrukcji.

Działanie

Suszarnie bębnowe są wyposażone w walczaki osadzone na pierścieniach tocznych opartych na dwóch zespołach łożyskowych. Ruch obrotowy walczaka uzyskuje się poprzez napęd składający się z silnika elektrycznego, przekładni zębatej zamkniętej oraz falownika regulującego płynną prędkość obrotową. Zastosowana izolacja termiczna ogranicza straty ciepła.

Materiał wilgotny poddawany procesowi osuszania należy podawać ciągłym równomiernym strumieniem do wnętrza walczaka.

Jak już podano, ruch obrotowy walczaka oraz pochylenie półek powoduje transport materiału wzdłuż walczaka od wlotu do wylotu, poprzez komory: zasypową i wysypową. Zgodny kierunek przepływu gorącego powietrza z kierunkiem przemieszczającego się przez walczak materiału powodują urządzenia współpracujące z instalacją suszarni bębnowej.

W czasie przebywania w walczaku materiał styka się z przepływającymi gazami i nagrzanymi elementami wyposażenia tracąc wilgotność, która pod działaniem odbieranego ciepła odparowuje, uchodząc z ochłodzonymi w trakcie tego procesu gazami. U wylotu walczaka ustawiony jest taśmociąg, umożliwiający odbiór wysuszonego materiał, który z walczaka usypuje się grawitacyjnie, zaś gazy suszące powinny być odciągane przy pomocy wentylatora poprzez urządzenia odpylające do atmosfery.

Zapewniamy

  • nowoczesne modulowane palniki gazowe i olejowe z regulowaną mocą w danym zakresie,
  • montaż, uruchomienie oraz szkolenie obsługi pracowników inwestora,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z dostępnością części zamiennych.